การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)

การนำเข้าด้านบนของประเทศไทยเป็นปิโตรเลียมน้ำมันดิบ ($ 15b), วงจรรวม ($ 9.32b), ทองคำ ($ 5.07b), ชิ้นส่วนยานพาหนะ ($ 4.95b) และอุปกรณ์กระจายเสียง ($ 4.6b) นำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ($ 51b) , ญี่ปุ่น ($ 24.5b), สหรัฐอเมริกา ($ 11.3b), มาเลเซีย ($ 10.5b) และสิงคโปร์ ($ 9.32b)