ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน

ค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลานั้นคือการลักพาตัว 0.9 คนต่อคน 100,000 คนที่มีการลักพาตัวน้อยที่สุดต่อ 100,000 คนในปี 2014 และการลักพาตัวสูงสุด 2.2 คนต่อ 100,000 คนในปี 2559 มูลค่าล่าสุดจาก 2016 คือ 2.2 การลักพาตัวต่อ 100,000 คน